Ta en peiling

1   Hold kompasset horisontalt med marsjretningspilen pekende mot det stedet du vil peile. Sørg for at kompassnålen svinger fritt.

2   Vri kompasshuset til nordpilen i bunnen av kompasshuset faller sammen med nordenden av kompassnålen (rød).

Enkel peiling er nyttig dersom du står i fare for å miste sikten i den retningen du ønsker å gå, for eksempel på grunn av tåke. Ta en peiling i marsjretning før tåken kommer. Hvis du mister sikten kan du likevel holde riktig retning ved å følge den kursen du fikk fra peilingen.