Orientere kartet

                     Hold kartet horisontalt foran deg.

Hensikten med å orientere kartet er å gjøre det lettere å sammenligne kart og terreng.

 

Legg kompasset oppå kartet med marsjpilen pekende opp på kartet.

Hold kart og kompass slik mens du snur det hele rundt inntil kompassnålens nordretning (rød) peker samme vei som marsj-retningspilen, altså opp på kartet.

Nå kan du sammenligne kartet med terrenget du ser omkring deg.

Merk: Dersom du kan gjenkjenne minst to tilsvarende steder i både kart og landskap kan du orientere kartet uten kompass ved å dreie kartet etter disse punktene.