Følge kompasskurs

Hjem

1   Hold kompasset foran deg med kompassnålens nordende over nordpilen i bunnen av kompasshuset. Se dit marsjretningspilen peker. Merk deg et lett gjenkjennelig sted i kursretning framover i terrenget. Legg vekk kompasset og følg den letteste veien til dette holdepunktet.

2   Når du er kommet fram til holdepunktet gjentar du prosessen slik at du får et nytt holdepunkt lenger framme. På denne måten kan du følge rettlinjet kurs over lange avstander selv om du ofte må gå krokveier på grunn av terrengforholdene.

I skogen kan det være trær eller store steiner eller lignende som utgjør holdepunkter.

På fjellet ser du langt og det kan være stor avstand mellom holdepunktene.
Hvis du ikke har holdepunkter i landskapet på grunn av tåke eller snø må du følge kursen ved å se på kompasset hele tiden. Da er det mye vanskeligere å holde stø kurs.
Hjem