Ta ut kurs

Kartet trenger ikke være orientert når du tar ut
kurs fra kartet.

Vi skal fra Tverråtjønnan til Langtjønna.

Legg kompasset på kartet med kanten av kompass-platen inntil både fra- punktet og til-punktet.
Marsjretningspilen må peke i den retningen vi vil gå.

Ikke bry deg om den magnetiske kompassnålen.

Vri kompasshuset til nordpilen peker rett opp i kartet.
Legg vekk kartet.

3                          

      Mot målet
Hold kompasset horisontalt foran deg med marsjretningspilen fra deg.
Snu deg rundt til den magnetiske kompass-nålens nordende (rød) dekker nordpilen i bunnen av kompasshuset.
Marsjretningspilen peker nå mot målet.