Krysspeiling

Det kan ofte være vanskelig å vite hvor i kartet vi befinner oss. Men dette er nødvendig for å kunne ta ut en kurs for videre ferdsel.

Hvis vi har god nok sikt kan vi ta peiling mot markerte høyder, fjelltopper eller andre landskapsdetaljer som kan gjenkjennes i kartet.

 

Peilingene kan vi sette av i kartet.

Slik setter du av en peiling i kartet
Etter å ha tatt peilingen (se "Ta en peiling") kan vi avsette den i kartet ved å legge kompasset på kartet med kompassplatens kant inntil peileobjektet (for eksempel fjelltoppen) med marsjretningspilen i retning mot peileobjektet. Drei nå hele kompassplaten (ikke kompasshuset!) mens du hele tiden sørger for at kanten ligger inntil peileobjektet. Når nordpilen i bunnen av kompasshuset peker opp i kartet (ikke bry deg om magnetnålen) kan du streke opp retningen fra peileobjektet langs kanten av kompassplaten.

For hver peiling vi setter av i kartet, får vi en stedlinje.
Vi må befinne oss ett eller annet sted på denne linjen.

 

 

Her har vi avsatt to peilinger med god vinkel til hverandre. Vi må befinne oss der disse to stedlinjene krysser.

Stedsbestemmelsen blir mer nøyaktig hvis

  • peileretningene er mest mulig på tvers av hverandre
  • peilepunktene er så nær oss som mulig