Kompasset

Kompasshuset er festet til kompassplaten. Kompasshuset kan dreies. Det er forsynt med gradmerking fra 0-360.

I bunnen av kompasshuset er det en rød nordpil og en del linjer som er parallelle med nordpilen.

Det oljefylte kompasshuset innholder kompassnålen. Den svinger fritt rundt en sentral akse. Rød ende peker mot den magnetiske nordpolen.

Kompassplaten har en marsjretningspil og forskjellige måleskalaer langs kantene.