Kart og kompass

Velkommen til en innføring i
enkel bruk av kart og kompass

Foruten litt kunnskap om selve kartet og kompasset er det fire operasjoner du må lære:

1. Orientere kartet slik at du lettere kan finne ut hvor du er og hvor du skal gå.

2. Ta ut kurs fra kartet.

3. Ta en enkel peiling.

4. Krysspeile for å finne ut hvor i kartet du er.

I tillegg vil vi si litt om hvordan du skal følge en kompasskurs.