Figuroversikt

VIKTIG: Ikke bruk nettleserens tilbake-knapp så lenge du er inne i lærerveiledningen! Se forordet.

Forord

1 Krav til båtførere
2 Skrogtyper
3 Byggematerialer for båter
4 Vis hensyn
5 Retningsuttrykk
6 Styringsregler for maskindrevne fartøyer
7 Styringsregler for seilbåter
8 Vikemanøver
9 Seileruttrykk
10 Trange farvann
11 Vikeplikt mellom fartøytyper
12 Lanterneføring
13 Forenklet lanterneføring for småbåter
14 Ankerlanterner
15 Spesiallanterner 1
16 Spesiallanterner 2
17 Tolkning av lanternesignaler, vanlige lanterner
18 Tolkning av lanternesignaler, spesiallanterner
19 Dagsignaler
20 Nødsignaler
21 Meridianer og parallellsirkler
22 Bestemme posisjonen
23 Måle avstand
24 Tegn og symboler på sjøkart 1
25 Tegn og symboler på sjøkart 2
26 Kartsymboler, tabelloversikt
27 Faste sjømerker
28 Flytende sjømerker: Staker, bøyestaker og bøyer
29 Flytende sjømerker: Farledens hovedretning i Norge
30 Flytende sjømerker: Lateralmerker
31 Flytende sjømerker: Kardinalmerker
32 Flytende sjømerker: Andre faremerker og spesialmerker
33 Flytende sjømerker: Markering av badeplass
34 Farger og lyskarakterer: Oversettelse av internasjonale forkortelser
35 Illustrasjon av lyskarakterer fra fyr, lykter og flytende sjømerker
36 Lyskarakterer fra flytende sjømerker
37 Fyr og fyrlykter: Sektorinndeling 1
38 Fyr og fyrlykter: Sektorinndeling 2
39 Utgår
40 Fyr og fyrlykter: Sektorinndeling 4
41 Navigasjon: Kurs, misvising og deviasjon
42 Navigasjon: Ta ut kurs fra kartet
43 Navigasjon: Kurs og peiling
44 Navigasjon: Krysspeiling 1
45 Navigasjon: Krysspeiling 2
46 Navigasjon: Tiden mellom to punkter
47 Navigasjon: Plan for seilasen
48 Tåkesignaler
49 Manøversignaler
50 Knuter